Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedsiębiorco! Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie pracuje nie więcej, niż dziewięć osób to masz możliwość ubiegania się o pokrycie nawet do 90% kosztów inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp

Stosownie do art. 94 Kodeksu pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, który to obowiązek skorelowany jest z obowiązkiem pracownika przestrzegania ww. przepisów. Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy skorzystanie z bezzwrotnego wsparcia finansowego, które oferuje ZUS w ramach „Programu dofinansowania przedsiębiorstw – bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu” (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej ZUS).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przyznane Ci środki możesz wykorzystać na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy w trzech grupach projektów:

  • projekty inwestycyjne – w zakresie bezpieczeństwa technicznego, czyli rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych
  • projekty doradcze -  w zakresie poprawy zarządzania BHP i dotyczą realizacji oceny ryzyka zawodowego, a także wprowadzania procedur bezpiecznej pracy oraz planowania i monitorowania działań prewencyjnych w zakresie BHP
  • projekty inwestycyjno-doradcze – stanowiące połączenie powyższego

Dofinansowaniu nie podlegają jednakże:

  • koszty związane ze szkoleniami oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • koszty związane z zakupem maszyn produkcyjnych, ich części oraz narzędzi pracy

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą (zatrudniasz od 1 do max. 9 osób), możesz ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów inwestycji.

Jak uzyskać dofinansowanie (procedura)?

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS). Następnie wniosek podlega ocenie formalnej, dokonywanej przez pracownika Zakładu oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez eksperta z dziedziny, której projekt dotyczy. Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu.

Z uwagi na to, że wnioski powinny jednak spełniać wymogi formalne, a i należy zwrócić uwagę na treść umowy i konkretne postanowienia to rekomendujemy zasięgnięcie przynajmniej porady prawnika na etapie decyzji o składaniu wniosku i jego przygotowania.

Kiedy i jak wypłacane są środki?

Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy - w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ekspert dokonuje odbioru projektu. W terminie 30 dni po pozytywnym odbiorze następuje wypłata drugiej transzy.

Podstawy prawne:

  1. art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 poz. 1242).
  2. art. 94, art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz.1502)
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.