Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część czwarta

Nowe definicje rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. 
Jak to już sygnalizowaliśmy, nowa Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. wprowadzając szereg zmian do Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. W kolejnych news'ach (część V – X) będziemy przedstawiać te zmiany. Zaczynamy od przedstawienia nowej definicji rękojmi.

1. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy.

Rękojmia jest to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana (towar, produkt) ma jakieś wady (fizyczne bądź prawne). Kodeks cywilny reguluje kiedy sprzedawca do poniesienia takiej odpowiedzialności jest zobowiązany.

W przypadku rękojmi za wady fizyczne rzeczy, do dnia 25 grudnia 2014 r. są to:

- rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość,

- rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy,

- rzecz nie ma właściwości, o której kupujący zapewnił,

- rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza do Kodeksu cywilnego nowe art. 5561- 5563, które będą regulowały nowe definicje rękojmi.

Od 25 grudnia 2014 r., zgodnie z art. 5561 § 1 k.c., rękojmia za wady fizyczne będzie miała zawsze miejsce, gdy rzecz sprzedawana będzie niezgodna z umową. Tylko przykładowo, dalej, podane są okoliczności, gdy można uznać, że rzecz sprzedawana jest niezgodna z umową. Są to:

- brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

- brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,

Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami (art. 5561 § 3 k.c.) z rękojmią za wady fizyczne rzeczy będziemy mieć również do czynienia, gdy rzecz została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

2. Rękojmia za wady fizyczne, w przypadku gdy kupującym jest konsument.

Dotychczas obowiązujące przepisy w kodeksie cywilnym, dotyczące rękojmi, nie wprowadzały rozróżnienia na umowy sprzedaży, w których po obu stronach występowały podmioty profesjonalne, jak i w których umowę zawierał przedsiębiorca z konsumentem. Od 25 grudnia 2014 r. takie rozróżnienie w Kodeksie cywilnym będzie miało miejsce. Zgodnie z nowym art. 5561 § 2 k.c. jeżeli kupującym będzie konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy będzie traktowało się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Poza tym w art. 5562 k.c. wprowadza się domniemanie prawne, iż jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, czyli w chwili sprzedaży.

3. Rękojmia za wady prawne.

Rękojmia za wady prawne nie dotyczy bezpośrednio samej rzeczy (jej stanu, przydatności do użytkowania), lecz jej stanu prawnego, np. prawa posiadania i korzystania bez ograniczeń lub prawa własności. W związku z tym z zastosowaniem rękojmi za wady prawne mamy do czynienia, gdy wbrew deklaracji sprzedawcy, rzecz sprzedana stanowi jednak własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej. Przykładowo może to być obciążenie rzeczy służebnością, użytkowaniem, zastawem lub prawem obligacyjnym utrudniającym swobodne korzystanie z rzeczy np. dzierżawą, najmem, o czym kupujący nie wiedział w chwili zawierania umowy lub w chwili wydania rzeczy.

Dodatkowo, nowa ustawa o prawach w konsumenta wprowadza nowe regulacje, w art. 5563 k.c., zgodnie z którymi z wadą prawną będziemy mieć również do czynienia, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika od początku lub będzie wynikać z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Będzie to miało miejsce, gdy kupujący nie będzie mógł korzystać z towaru zgodnie z przeznaczeniem i deklarowanymi przez sprzedawcę właściwościami, w wyniku zakazu lub nakazu bądź ograniczenia korzystania, zgodnie z orzeczeniami organów właściwych, takich jak przykładowo: PIH, Sanepid.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

- Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2014 poz. 121)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2016

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2017 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300