Poradniki

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat. Informator

Publikacja skierowana jest do pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem młodzieży, oraz do młodzieży, chcącej podjąć zatrudnienie w okresie wakacyjnym.

Z broszury można dowiedzieć się m.in. o:

  • organizacjach prowadzących wakacyjną giełdę pracy,
  • podstawowych zasadach obowiązujących przy zatrudnianiu młodzieży,
  • rodzajach umów,
  • czasie pracy przy wykoywaniu prac lekkich,
  • przygotowaniu do wykonywania pracy,
  • zasadach bezpieczeństwa pracy,
  • zasadach wolontariatu,
  • wykazie prac wzbronionych młodocianym,
  • aktach prawnych, które regulują zatrudnienie młodzieży.

Informator opublikowany dzięki uprzejmości i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat. Informator

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Warto wiedzieć