Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Schemat organizacyjny

Przedstawienie formalnego podziału uprawnień i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie w formie grafiki; schemat formalizuje strukturę hierarchiczną i identyfikuje poszczególne komórki organizacyjne oraz ich główne misje; w firmie takimi komórkami mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk związanych funkcjami. Schemat organizacyjny ujmuje tylko część struktury: podstawa to statut i regulamin organizacyjny.

Social media

inaczej Media społecznościwe, można określić jako nowoczesne rozwiązania opierające się na rozbudowanych aplikacje, których treść dostarczana jest przez aktywnych użytkowników. Na tym gruncie dochodzi do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami (jednostkami, grupami, organizacjami). Do mediów społecznościowych możemy zaliczyć: blogi, serwisy społecznościowe, wirtualne środowiska graczy.

Zobacz:
Porada: Czy social media są dla każdej firmy?
Porada: 10 przykazań - Jak promować mały biznes w social media
Marketing a sponsoring
Instrukcja: Marketing i reklama w mikro i małym przedsiębiorstwie

Software-as-a-Service

(skrót SaaS) – jedna z możliwości korzystania z chmury obliczeniowej, polegająca na korzystaniu z przechowywanej i udostępnianej poprzez internet aplikacji. Dzięki temu modelowi chmury użytkownik nie musi instalować aplikacji na komputerze. Wszelkie czynności techniczne związane z aplikacją jak aktualizacja, zarządzanie są scedowane na udostępniającego aplikację w chmurze. rozliczenia za korzystanie z modelu SaaS opiera się zazwyczaj na opłacie abonamentowej.

 

Specjalizacja

Wyodrębnianie się pewnych dziedzin życia oraz dokonywania się ściślejszego podziału pracy lub funkcji; zdobywanie biegłości w jakiejś dziedzinie; też: posiadanie tej biegłości; wąska dziedzina, w której ktoś się specjalizuje; w medycynie: szczegółowe wykształcenie podyplomowe w jednym z jej działów; w zarządzaniu: typ rozwoju cechujący się koncentrowaniem, mobilizowaniem i ciągłym wzmacnianiem zasobów przedsiębiorstwa w jednej dziedzinie działalności dla uzyskania w niej silnej pozycji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstwa)

(z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Średnie przedsiębiorstwo
Start-up

Firma lub tymczasowe przedsięwzięcie, stworzone w celu poszukiwania najbardziej efektywnego sposobu na działalność, rozwoju, czynności podejmowane dla budowania własnego biznesu. Start-up często opiera się na tworzeniu kilku małych, kolejno lub równolegle projektów i poszukiwaniu własnej drogi w biznesie.

 
Strategia marketingowa

Oparty na zasadach marketingu sposób przygotowania i prowadzenia działań na rynku, zmierzających do realizacji ustalonego celu w danych warunkach, tj. w danym czasie, miejscu, segmencie rynku. Przygotowanie działań na runku jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Ma on charakter analityczno-studialny oraz dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania danej firmy. Podejmowanie decyzji dotyczących działań na rynku opiera się na:

  • gromadzeniu danych,
  • przetwarzaniu,
  • interpretacji informacji dotyczących podjęcia działań na rynku.

Analiza obejmuje analizę potrzeb i przemian w popycie u konsumentów, prognozowanie zmian. Proces działań preparacyjnych wyprzedzających opracowanie programu strategii marketingowej firmy ma służyć rozpoznaniu możliwości i zakresu kształtowania potrzeb odbiorców produktów i usług.

Na strukturę strategii marketingowej ma wpływ:

  • charakter i cele danego podmiotu gospodarczego,
  • charakter rynku,
  • charakter produktu,
  • charakter i cechy odbiorców i ich potrzeb.

System strategii marketingowej wymaga stosowania odpowiedniego układu instrumentów i środków wzajemnie powiązanych i warunkujących założone cele.

Struktura organizacyjna

Całość funkcji i relacji formalnie określających misje, jakie każda jednostka organizacyjna ma do spełnienia oraz sposoby współpracy między tymi jednostkami; Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania dzielą się na płaskie, wówczas rozpiętość kierowania jest duża i smukłe, wówczas rozpiętość kierowania jest mała. W zależności od przyjętego typu, można wyróżnić struktury mechanistyczne, charakteryzujące się małą elastycznością oraz elastyczne struktury organiczne, które łatwo ulegają transformacji pod wpływem zmieniającego się otoczenia organizacji.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Substytucja

W ekonomii zjawisko zastępowania w procesie produkcji lub konsumpcji jednych dóbr lub usług innymi, zaspokajającymi te same potrzeby (np. masło- margaryna). Substytucja dóbr zachodzi w zależności od indywidualnych krzywych preferencji.

Substytucja, w ekonomii możliwość zastępowania jednych czynników produkcji innymi. Dotyczy przede wszystkim:

- zastępowania pracy kapitałem (mechanizacja, głównie w sektorze wytwarzania),

- zastępowania pracy energią (np. słoneczną, głównie w rolnictwie).

Substytut (zamiennik) – produkt (lub usługa) zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.