Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 709(1) - 709 (18) k.c. Jest to umowa, w której leasingodawca (musi nim być przedsiębiorca) zobowiązuje się kupić od oznaczonego przez leasingobiorcę sprzedawcy oznaczoną rzecz, a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty (raty leasingowe) równe co najmniej cenie rzeczy. Oznacza to, że leasingodawca w pewien sposób kredytuje inwestycję leasingobiorcy.

Najczęściej spotykanymi formami leasingu jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing finansowy zawierany jest w celu i z zamiarem przewłaszczenia jego przedmiotu, na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalności rzeczy. Leasingobiorca pokrywa, obok ceny, wszelkie poniesione przez leasingodawcę nakłady na przedmiot leasingu, a leasingodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz leasingobiorcy własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za symboliczną odpłatnością. W leasingu operacyjnym leasingobiorca otrzymuje do używania rzecz na krótki czas, a rzecz ta może być przedmiotem wielu dalszych, podobnych umów. Wynagrodzenie uiszczane przez leasingobiorcę ma postać świadczenia okresowego o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za najem lub czynsz dzierżawny.

Umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121).

Zobacz:
Kazus: ujęcie w kosztach wstępnej opłaty umowy leasingowej
Kazus: zmniejszenie sumy niezapłaconych rat o korzyści uzyskane wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu
News: odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Porada: Formy nabycia i rozliczania samochodu w firmie
Porada: Inwestycja w obcym środku trwałym a obowiązki podatkowe
Porada: Samochód w mikroprzedsiębiorstwie
Porada: Zakupy majątku trwałego
Wzór umowy leasingu
Instrukcje - Kiedy i jak można sprzedawać w systemie ratalnym
Kazus - Zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego

Lista (technika) pytań kontrolnych

Jest to technika opisu działania za pomocą odpowiednio uporządkowanego zestawu sugestii naprowadzających w postaci pytań, haseł lub poleceń. Często używana jest nazwa ang. checklist, check-list. Listy kontrolne występują w różnych modyfikacjach w zależności od ich przeznaczenia (obszaru zastosowania), rodzaju sugestii naprowadzających, struktury listy, opisu lub oznaczenia wykonania. Lista kontrolna może być wykazem czynności przygotowanych dla skomplikowanych zadań w celu zapewnienia: odpowiedniej kolejności i niepominięcia żadnego istotnego etapu powstępowania. Lista kontrolna może dotyczyć także wykazu czynności dla porównania stanu istniejącego ze stanem wzorcowym (np. ocena stopnia zgodności).

Luka informacyjna

Problem występujący w większości procesów decyzyjnych luka jest największa w przypadku decyzji niepewnych), różnica między zbiorem informacji pożądanej, a zbiorem informacji posiadanej z punktu widzenia decyzyjnego, informacje konieczne lecz niedostępne.

Luka rynkowa (trzy typy)

Luka funkcjonalna (związana z wykazywaniem przez dany produkt zestawu funkcji),

Luka cenowa (w danym asortymencie produktów brakuje produktów o pewnej cenie, są np. b. drogie i b. tanie, a nie ma średniej ceny),

Luka użyteczności (ma miejsce gdy na rynku występujące a produkty zaspokajają potrzeby w niedoskonałym stopniu. Chcemy, bo nowy produkt lepiej zaspokajał te potrzeby.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.