Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Handel elektroniczny

Działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług w drodze komunikacji (porozumienia się dla zawarcia umowy) za pomocą urządzeń elektronicznych (w mniejszym stopniu za pośrednictwem telefonu, fax) w szczególności za pośrednictwem Internetu, najczęściej w formie sklepu internetowego. Handel elektroniczny może przybrać formę bezpośrednią, cała transakcja ma miejsce tylko i wyłącznie w sieci, formę pośrednią, zamówienie i płatność odbywa się w sieci, ale dostawa już za pośrednictwem tradycyjnych sposobów, hybrydowy gdzie stosuje się różnego rodzaju formy przejściowe.

 

Zobacz:
Porada: E-handel na start!
Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?
Instrukcja: Kiedy i jak mikro przedsiębiorca może dokonywać zwrotu towaru?
W jakich krajach musisz odprowadzać podatki prowadząc sklep internetowy z możliwością wysyłki do krajów Europejskich
Dystrybucja towarów w e-handlu

Hasło/silne hasło

Hasło w ujęciu potocznym oznacza zwięźle sformułowaną myśl przewodnia, idee, sygnał do działania, umówiony wyraz lub znak rozpoznawczy, znany tylko wtajemniczonym, a także konkretny wyraz lub wyrażenie, które jest opisywane w słowniku, encyklopedii lub katalogu; jednocześnie również opis takiego wyrazu lub wyrażenia, ponadto dziś potocznie najczęściej kod zabezpieczający, którego poprawne wprowadzenie uruchamia urządzenie lub program. Jest to w takim przypadku ciąg znaków, używany zazwyczaj podczas logowania do różnego rodzaju zasobów, m.in. systemów operacyjnych, baz danych, portali, poczty e-mail itp. Hasła co do zasady powinny się składać z liter, liczb a także znaków specjalnych (symboli).

Hasło w ujęciu encyklopedycznym, to artykuł hasłowy, odrębna cząstka składowa słownika, encyklopedii, leksykonu lub katalogu: objaśniony wyraz lub wyrażenie, także tekst ich opracowania definicyjnego i ilustracyjnego; tekst hasła zarówno pod względem wielkości, jak i stylu jest podporządkowany różnym zasadom, określonym przez dany typ publikacji (powszechna encyklopedia 1-tomowa, specjalistyczna encyklopedia wielotomowa, mikropedia, makropedia, słownik wyrazów bliskoznacznych i inne).

Silne hasło to hasło w znaczeniu oznaczenia kodu zabezpieczającego o większej komplikacji (złożoności), który tworzy się z reguły np. do kont bankowych, komputerów firmowych przetwarzających np. dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa, systemów operacyjnych, baz czy zbiorów danych. Ale warto również stworzyć je np. dla skrzynki mailowej, serwisów społecznościowych czy przy korzystaniu z różnych portalów/stron internetowych np. uczelni. Silne hasło to przypadkowy, złożony, trudny do odkodowania ciąg znaków. Nie powinny to być znane słowa jak np. przedmioty, osoby czy zwierzęta. Ponadto silnym hasłem może być hasło związane z ciągiem liczb lub kolejno występujących po sobie na klawiaturze znaków – np. "123456..". Pamiętać należy o tym, że hasło musi być trudne do zapamiętania również dla osoby, która je stworzyła. Tworząc silne hasło najlepiej stosować na zmianę wielkie i małe litery, dodać cyfry oraz dodatkowe znaki, symbole jak np. #, *, $ itp. Zwiększy to standardy bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast tworzone hasło ma być związane z jakąś konkretną nazwą czy imieniem, to powinno się nadto zastosować dodatkowe cyfry, wielkie litery czy dodatkowe znaki.

Silne hasła pozwalają na rozdzielenie wielu systemów, w których hasła są stosowane. Aby skutecznie nimi zarządzać dobrze jest skorzystać z dodatkowych narzędzi takich jak np. aplikacje – menadżer haseł. Taka aplikacja umożliwia zapisywanie informacji o danych dostępowych, a także adresach witryn www. W taki sposób można mieć zapisane wszystkie hasła w jednym bezpiecznym miejscu. Przykładową aplikacją jest np.: KeePass Password Safe.

Silne hasła są bardzo istotne w celu zabezpieczenia kont użytkowych. Utrudniają one nieautoryzowanym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do plików, aplikacji i innych zasobów, dlatego też powinny być trudne do odgadnięcia lub złamania. Dobre hasło aby było tzw. silne powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków, nie zawierać nazwy użytkownika, a przede wszystkim prawdziwego imienia lub nazwiska czy nazwy firmy. Ponadto nie powinno zawierać pełnego wyrazu oraz znacząco różnić się od poprzednich haseł. Silne hasło powinno również jednocześnie zawierać wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole.

Wiele programów, aplikacji zawiera generatory takich silnych haseł, z których korzystają administratorzy lub tzw. podmioty zaufane będące dostawcami IT, internetu, dostępu do chmury, z którymi firmy zawierają Umowy o usługi informatyczne (obsługę i ochronę sieci, dostęp). Te firmy generują i przydzielają silne hasła do użytkowników danej firmy.

Podstawa:

  1. Słownik Języka Polskiego PWN,

  2. Encyklopedia PWN,

  3. www.support.microsoft.com.pl

Zobacz
Polityka prywatności
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Porada: Kiedy przedsiębiorca musi prowadzić obowiązkowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych bądź rejestr kategorii czynności w przedsiębiorstwie – jak prowadzić takie rejestry
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Porada: Zbieranie danych osobowych w firmie a zbiory danych osobowych
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”

Hipoteka

Ma zastosowanie przy udzielaniu pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, czym zajmują odpowiednie banki i instytucje kredytowe. Przez hipotekę rozumiemy zabezpieczenie zapłaty długu, polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, co daje wierzycielowi możność zaspokojenia swej wierzytelności przez przymusową sprzedaż lub przymusowy zarząd tą nieruchomością, również w przypadku zmiany jej właściciela. Ustanowienie hipoteki następuje przez umowę między dłużnikiem i wierzycielem zawartą w formie aktu notarialnego oraz wpis do ksiąg wieczystych. Hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności. Przepisy o hipotece znajdują się w kodeksie cywilnym.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.