Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Szyfrowanie

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Szyfrowanie

Hasła powiązane: Administrator bezpieczeństwa informacji, Administrator danych, Dane osobowe, Imię, Informacja chroniona, Informacja niejawna, Informacja publiczna, Informatyczny nośnik danych, Podpis, Podpis elektroniczny, Przetwarzanie danych osobowych, Zbiór danych osobowych

Patrz: Ustawa RODO. Kogo ustawa RODO będzie dotyczyć i jakie należy przedsięwziąć kroki aby spełnić jej wymogi

Pojęcie szyfrowania danych pojawia się w tzw. RODO (rozporządzeniu o ochronie danych osobowych osób fizycznych) w kontekście zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu danych osobowych niezgodnemu z RODO przez administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy to powinni oszacować ryzyko właściwe dla przetwarzania oraz wdrożyć środki minimalizujące to ryzyko. Środki takie – w tym właśnie szyfrowanie - powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty ich wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych podlegających ochronie. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych – takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.

RODO odwołuje się do pojęcia szyfrowania także w przypadku przetwarzania w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, które nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. W takiej sytuacji administrator – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę między innymi istnienie odpowiednich zabezpieczeń, a w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Zważyć trzeba również, że administratorzy danych, którzy wdrożyli odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych, zwolnieni są z obowiązku zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony jej danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Szyfrowanie to także zastosowanie metody przetwarzania informacji (danych) zwane czasem „kodowaniem”, które uniemożliwia odczytanie treści bez znajomości algorytmu dekodującego, pozwalającego przywrócić pierwotną, zrozumiałą treść. Aktualnie są to przeważnie specjalne oprogramowania szyfrujące, które są instalowane na urządzeniach.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016)

 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.