Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Hasła powiązane: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnej.

Związki osób najczęściej spółki osobowe, niebędące osobami prawnymi mające przyznaną ustawą tzw. zdolność prawną, nazywane są ułomnymi osobami prawnymi.

Pojęcie „ułomnej osoby prawnej” nie jest pojęciem ustawowym. Co do zasady prawo cywilne rozróżnia dwa rodzaje podmiotowości prawnej. Kodeks cywilny reguluje bowiem stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jednocześnie stosownie do art. 331 k.c., do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (tzw. ułomna osoba prawna). Z reguły przyznanie zdolności prawnej danej jednostce oznacza posiadanie także zdolności do czynności prawnych (zdolności do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych), zdolności sądowej (zdolności do bycia stroną postępowania sądowego) i zdolności procesowej (zdolności do podejmowania we własnymi imieniu czynności procesowych).

Konstrukcja „ułomnej osoby prawnej” jest bardzo zbliżona do pełnej osobowości prawnej z pewnymi różnicami, m.in. brak posiadania własnych organów oraz obowiązek ponoszenia przez uczestników, wspólników (członków) subsydiarnej odpowiedzialności za te jednostki, tj. powstanie odpowiedzialności z chwilą, gdy „ułomna osoba prawna” stała się niewypłacalna.

Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i właśnie jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawna czyli tak „ułomna osoba prawna”. Jako przykład takich jednostek należy wskazać spółki osobowe – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, spółki kapitałowe w organizacji oraz wspólnoty mieszkaniowe. Ułomną osobą prawną nie jest natomiast spółka cywilna.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 584).

Zobacz
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Kazus: dobre imię przedsiębiorcy
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Polityka bezpieczeństwa informacji
News - Jednolity Plik Kontrolny
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Przedsiębiorco co nowego: Bank może zablokować Twój rachunek bankowy

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.