Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Leasing

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 709(1) - 709 (18) k.c. Jest to umowa, w której leasingodawca (musi nim być przedsiębiorca) zobowiązuje się kupić od oznaczonego przez leasingobiorcę sprzedawcy oznaczoną rzecz, a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty (raty leasingowe) równe co najmniej cenie rzeczy. Oznacza to, że leasingodawca w pewien sposób kredytuje inwestycję leasingobiorcy.

Najczęściej spotykanymi formami leasingu jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing finansowy zawierany jest w celu i z zamiarem przewłaszczenia jego przedmiotu, na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalności rzeczy. Leasingobiorca pokrywa, obok ceny, wszelkie poniesione przez leasingodawcę nakłady na przedmiot leasingu, a leasingodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz leasingobiorcy własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za symboliczną odpłatnością. W leasingu operacyjnym leasingobiorca otrzymuje do używania rzecz na krótki czas, a rzecz ta może być przedmiotem wielu dalszych, podobnych umów. Wynagrodzenie uiszczane przez leasingobiorcę ma postać świadczenia okresowego o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za najem lub czynsz dzierżawny.

Umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121).

Zobacz:
Kazus: ujęcie w kosztach wstępnej opłaty umowy leasingowej
Kazus: zmniejszenie sumy niezapłaconych rat o korzyści uzyskane wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu
News: odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Porada: Formy nabycia i rozliczania samochodu w firmie
Porada: Inwestycja w obcym środku trwałym a obowiązki podatkowe
Porada: Samochód w mikroprzedsiębiorstwie
Porada: Zakupy majątku trwałego
Wzór umowy leasingu

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300