Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zbiór danych osobowych

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Zbiór danych osobowych

Hasła powiązane: przetwarzanie, przetwarzanie danych osobowych, gromadzenie danych osobowych, dane zawarte w zbiorze informatycznym

Zbiór danych osobowych – dalej jako: zbiór – zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182) to: „każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”. Cechą wyróżniającą zbiór danych od innego zestawu danych osobowych jest zatem struktura, czyli takie uporządkowanie, które daje możliwość wyszukania konkretnych danych osobowych według określonego kryterium.

Pojęcie zbioru obejmuje swym zakresem zarówno zbiory zautomatyzowane, jak i niezautomatyzowane (manualne, tradycyjne)[1] . W praktyce, jak i w komentarzach do dyrektywy 95/46/WE, która zawiera podobną do tej w polskiej ustawie definicję zbioru danych (personal data filing system: filing system), zbiorami takimi mogą być również ręczne zbiory ewidencyjne, zgromadzone akta (teczki, kartoteki) osobowe, a nawet zgromadzone znormalizowane materiały, np. formularze, kwestionariusze (jednakowe karty o takiej samej strukturze) uporządkowane i ułożone w odpowiedni sposób.

Jeśli chodzi o zbiory zautomatyzowane[2], to będą nimi bazy danych tworzone przez profesjonalne systemy zarządzania bazami danych, jak też pliki zawierające dane, których strukturę definiuje programista indywidualnie na potrzeby danego systemu. Jak podkreśla przy tym ten autor, kryterium dostępności danych zawartych w zbiorze informatycznym "nie należy oceniać biorąc pod uwagę postać zapisu tych danych na nośniku komputerowym, gdzie są przechowywane, ale przede wszystkim przetwarzający je system komputerowy". Poza tym "w systemie informatycznym ważne jest to, aby sposób zapisu danych na nośniku komputerowym oraz wbudowane w system procedury ich przetwarzania umożliwiały prawidłowe zestawienie ich struktury wtedy, kiedy to jest potrzebne w czasie ich przetwarzania. Z punktu widzenia ustawy nie jest istotne to, czy dane osobowe zapisane w zbiorze znajdują się fizycznie w jednym pliku danych, rozumianym jako obszar danych na nośniku komputerowym (dysk, dyskietka)

 

[1]                     Patrz szerzej: Dyrektywa 95/46/WE.

[2]                     A. Kaczmarek (Obowiązki administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (w:) Prawa i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, red. A. Bierć, Warszawa 2000, s. 22) - m.in.

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
Porada: Jakie przyjąć założenia polityki bezpieczeństwa w zarządzaniu i zabezpieczaniu treści na stronie www, w sieci

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.