Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa o pracę

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Umowa o pracę

Kodeks pracy Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Zobacz:
Przykład z życia: Konsekwencje nieuzgodnienia w umowie o zakazie konkurencji odszkodowania
Umowa o pracę
Umowa zlecenia - wzór dokumentu
Porada: Zarządzanie kadrami od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych
Ewidencja u przedsiebiorcy powierzonych mu materiałów przez zleceniodawcę
Porada - zatrudnianie
Kazus: możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny
Umowa o roboty budowlane
Roczne rozliczenie dokonywane przez płatnika za 2013 rok na druku PIT-40
Umowa z prokurentem
Przykład z życia: Zawarcie trzeciej z rzędu umowy zlecenia zastępującej umowę o pracę
Instrukcja: Wybór sposobu rozwiązywania umowy o pracę
Instrukcja: Zmiana wynagradzania
Umowa o wykonanie usług budowlanych
Ustalenie wartości początkowej
Przykład z życia: Ubezpieczenia społeczne a zatrudnianie pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej
Instrukcja: Strategie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Porada: Samochód w mikroprzedsiębiorstwie
Porada: Zatrudnianie
Kazus: możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny
Przykład z życia: Zawarcie trzeciej z rzędu umowy zlecenia zastępującej umowę o pracę
Masz firmę i zatrudniasz kierowców na trasach zagranicznych?
Instrukcja: jak uniknąć pułapek dotyczących umowy zlecenia (samozatrudnienie) zamiast dotychczasowej umowy o pracę (z uwzględnieniem zmian w 2015 r.)
Porada: Jak i kiedy wyposażyć pracowników w odzież ochronną lub zawierać umowy o korzystanie z własnej odzieży z ekwiwalentem.
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak udzielać urlopów - plan urlopów, urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
News: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony - zmiany w kodeksie pracy
News: odstąpienie od badań wstępnych - zmiany w Kodeksie pracy
Kazus – praca na wezwanie z opłaconym czasem oczekiwania na nią
Kazus: kierownictwo i podporządkowanie jako cecha stosunku zatrudnienia
Kazus: Umowa zlecenia tylko na inne czynności niż objęte umową o pracę
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Kazus: zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowie cywilnoprawnej jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Przedsiębiorco co nowego? Zmiany w świadectwie pracy
Przedsiębiorco co nowego- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Porada: Jak zatrudniać pracowników tymczasowych
Kazus: Czy stosunek pracy można nawiązać w dzień ustawowo wolny od pracy?
Instrukcja: zatrudnianie pracownika na podstawie dwóch różnych tytułów
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Porada - Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę
Instrukcja: Tytuły opłacania składek ZUS w zbiegu
Kazus: czy pracownik, który został zwolniony z pracy ma obowiązek podania haseł do służbowych sprzętów (m.in. komputera, telefonu komórkowego), na których przechowywał swoje prywatne dokumenty, pracodawcy po odejściu z pracy?

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.