Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Marketing i reklama w mikro i małym przedsiębiorstwie

Wyzwaniem dla przedsiębiorcy jest zawsze po pierwsze jak zaistnieć na rynku i po drugie jak zaprezentować na tym rynku swój produkt, tj. towar lub usługi. Przedsiębiorca powinien myśleć o swoim wizerunku, jak też o promowaniu konkretnych produktów tak, aby przekonać do nich klientów. O tym czy promować raczej swój wizerunek jako przedsiębiorcy (w tym swoje logo jako element identyfikacji wizualnej) czy też znaki towarowe konkretnych produktów i jak to czynić możesz dowiedzieć się z prezentowanej Instrukcji.

Marketing a reklama

Pojęcia marketingu i reklamy nie są synonimami. Zakres pojęcia marketingu jest szerszy niż pojęcia reklamy. W ramach marketingu następuje badanie rynku, wybór docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu lub usługi oraz dystrybucja wytworzonego produktu i usługi, a więc rozprowadzenie, dostarczenie i udostępnienie produktu w sposób wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klienta. Jest to więc kompleksowy splot działań, podejmowanych w obranym kierunku i mający na celu zaistnienie marki przedsiębiorcy, produktu lub usługi w świadomości klientów, kreowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zachęcenia do skorzystania z oferty firmy. Reklama natomiast, ujmując rzecz bardzo ogólnie, jest już konkretnym przekazem mającym na celu promocję firmy, towaru czy usługi (produktu). Odbiór reklamy, a w jej wyniku sposób postrzegania marki firmy czy produktu przez potencjalnych klientów, może nieść ważną informację np. o konieczności zmiany podejścia w próbie pozyskiwania nabywców.  Niemniej jednak reklama nie stanowi procesu poznawania rynku. Natomiast z pewnością może stanowić ważny element obranej strategii promocji.

Strategia marketingowa

Każdy przedsiębiorca planuje zająć określoną pozycję na danym rynku i w tym celu przyjmuje pewną koncepcję działania. Ta przyjęta koncepcja to właśnie strategia marketingowa. Takie jej ujęcie jest jednak bardzo szerokie. Zawężając zakres tego pojęcia można powiedzieć, iż strategia marketingowa jest sposobem zachowywania się firmy na określonym rynku, będącym wynikiem wybrania celów, zastosowania  zasad i reguł nadających kierunek działań marketingowych oraz konkretnych instrumentów marketingowych z obszaru: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Strategia marketingowa polega więc na podejmowaniu szeregu decyzji co do wyboru rynku docelowego, sposobu postępowania przedsiębiorcy i instrumentów marketingowych, które zostaną zastosowane.

Podstawowe cechy działalności marketingowej mikro i małego przedsiębiorcy

Działalność marketingowa i reklamowa mikro i małego przedsiębiorcy rządzi się innymi zasadami niż ma to miejsce w średnich i dużych firmach. Dzieje się tak ze względu na zestawienie specyficznych warunków i cech mikro i małych przedsiębiorców, m. in. wynikających z innej pozycji na rynku niż  pozycje średnich i dużych przedsiębiorców, konieczności szybkiego zaadoptowania się do zmieniających się warunków oraz wpływu osobistych celów i motywów właściciela (przedsiębiorcy) na prowadzoną działalność, z czym  w najmniejszym stopniu spotkamy się w dużych firmach.  
Należy zwrócić uwagę na rynek, na którym działają mikro i mali przedsiębiorcy. Jeżeli na rynek spojrzymy z perspektywy geograficznej, to większość przedstawicieli „małego biznesu” działalność prowadzi na rynku lokalnym lub regionalnym. Znacznie mniejsza ich liczba zasięgiem działalności obejmuje rynek krajowy czy rynki zagraniczne. Mali i mikro przedsiębiorcy, jeżeli już w ogóle prowadzą badania rynkowe, to nie są one zaawansowane. Przede wszystkim w tym znaczeniu, że raczej przeprowadzają je w sposób niesformalizowany, samodzielnie (właściciel, pracownicy), a nie przy pomocy profesjonalnych firm trudniących się badaniem rynku. Takie badania m. in. ze względu na małe koszty i łatwość wykorzystania, polegają na własnej obserwacji i ocenie rynku. W mniejszym stopniu obejmują one natomiast wykorzystanie danych statystycznych, ankiet lub wywiadów.

Jednym z elementów marketingu na etapie wyboru rynku docelowego jest segmentacja rynku. Polega ona na wyodrębnieniu z rynku produktowego wedle przyjętych kryteriów jednorodnej grupy klientów (np. właściciel sklepu sportowego oferuje  sprzęt narciarski klientom o średnich i wysokich dochodach, dzieląc ich na segmenty: jeżdżących na nartach amatorsko i zawodowo). Mikro i mały przedsiębiorca, dokonując wyboru rynku docelowego dla swojej działalności, zamiast samodzielnego dzielenia rynku na segmenty będzie raczej kierował się intuicją lub wzorował się na wyborze dokonanym przez inne firmy o podobnym profilu działalności i dostosuje w ten sposób działania do potrzeb poszczególnych grup klientów. Co więcej, u mikro i małych przedsiębiorców przeważa defensywny sposób postępowania. Oznacza to, że celem działań nie jest kształtowanie i kreowanie potrzeb klientów, które zaspokoiłaby ich oferta produktów czy usług oraz wyróżnienie się na tle konkurencji, ale raczej dostosowanie się do już istniejących potrzeb i budowanie przekonania, że produkt czy usługa nie jest gorszy od tożsamego produktu oferowanego przez konkurenta.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.