Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach

Przedsiębiorco pamiętaj, nie każdą informację dotyczącą zatrudnionych pracowników możesz umieszczać na swojej stronie internetowej.

Nieliczne informacje mogą być upubliczniane bez zgody pracownika, a inne bezwzględnie takiej zgody wymagają. Poniższa rekomendacja pomoże Ci rozróżnić informacje dotyczące pracowników, które możesz umieszczać na stronie internetowej bez ich zgody oraz te, które bez takiej zgody ujawniane być nie mogą.

Internet jako źródło informacji ma coraz większy zasięg i coraz większe znaczenie. Zapewnia dostęp do określonej informacji ogromnej liczbie osób i jest formą upublicznienia informacji. Informowanie o pracownikach na stronie internetowej staje się standardem. W każdym przypadku informowanie na stronie internetowej o swoich pracownikach wiąże się nierozłącznie z problematyką ochrony danych osobowych. Zakres i wymogi związane z ujawnianiem informacji o pracownikach na stronie internetowej zależą od pozycji, stanowiska pracownika i rodzaju tych informacji oraz celu, w jakim są ujawnianie.

Informacje dotyczące konkretnego pracownika będą stanowiły zawsze dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (dalej: „Uodo").

Pojęcie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 przywołanej Ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania (tzw. oznaczoną co do tożsamości) jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się np. na numer identyfikacyjny albo np. na fotografię, czyli co najmniej jeden lub kilka specyficznych czynników pozwalających określić jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

LINK Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku

Pojęcie "dane osobowe" na gruncie prawa polskiego obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, jeśli możliwe jest określenie jej tożsamości i zidentyfikowanie. Dane osobowe to zespół wiadomości (komunikatów) o konkretnym człowieku na tyle zintegrowany, że pozwala na jego zindywidualizowanie.

Obejmuje co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże do tego się nie ogranicza, bowiem mieszczą się w nim również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. W sytuacji gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów, należy uznać, iż stanowi ono dane osobowe podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2135). [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. akt I OSK 667/09]

Przedsiębiorco! Jeżeli zamierzasz umieścić chociażby zdjęcie lub zindywidualizowaną informację o swoich pracownikach na stronie internetowej, powinieneś pamiętać, iż takie informacje zawsze stanowić będą dane osobowe. Wobec tego umieszczenie takich informacji na stronie www powinno być wykonane zgodnie rygorami jakie nakłada Ustawa o ochronie danych osobowych.

Przedsiębiorco! Jeżeli pojawia się zagadnienie umieszczenia danych osobowych pracownika na Twojej stronie www, to powinieneś kolejno ustalić:

- na jakim stanowisku i z jakim zakresem czynności jest pracownik zatrudniony?
- czy nie ma szczególnych zastrzeżeń lub okoliczności które wyłączają możliwość powołania się na ogólne ustawowe dopuszczenia? (patrz dalej)
- czy zakres publikacji danych osobowych wchodzi w zakres dozwolonego ujawniania?
- czy ujawnienie danych jest związane z zamieszczeniem wizerunku/fotografii pracownika?
- czy ujawnianie danych ma być powiązane z udostępnieniem kontaktu innego niż w miejscu pracy?
- jakie zgody pracownik udzielił w zakresie udostępniania jego danych osobowych i/lub wizerunku?

Mając powyższe informacje można ocenić, czy dla konkretnej sytuacji umieszczenie nowych danych, zmiany już umieszczonych, konieczna jest dodatkowa zgoda pracownika, czy też przedsiębiorca może takiego umieszczenia dokonać bez uzyskiwania nowej zgody pracownika.

Aby móc przejść powyższą procedurę, zapoznaj się z poniższymi uwarunkowaniami i regulacjami, które pozwolą na zidentyfikowanie okoliczności, o kutych wyżej mowa.

Warunki dopuszczalności ujawniania danych osobowych pracownika na stronie internetowej

Zakres dopuszczalności ujawnienia podstawowych danych osobowych określony został w art. 23 Uodo. Co do zasady, informowanie o swoich pracownikach, tj. przetwarzanie danych osobowych pracowników, w tym umieszczanie informacji ich identyfikujących będzie możliwe w dwóch przypadkach.

Po pierwsze, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę (art. 23 ust. 1 pkt 1 Uoso). Jednakże zgoda pracownika nie jest wymagana w przypadku usuwania danych dotyczących pracownika.

Po drugie, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez pracodawcę (jako administratora danych) albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Sytuacja ta będzie miała zatem miejsce przy spełnieniu kumulatywnie dwóch warunków, tj. usprawiedliwionych zadań realizowanych przez pracodawcę, przy jednoczesnym braku naruszenia praw i wolności pracownika. Przypadek ten dotyczy również celów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług pracodawcy (art. 23 ust 1 pkt 5).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.