Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zysk mikro i małego przedsiębiorcy - część II

Mikro Porady Prawne: Zysk u mikro i małego przedsiębiorcy prowadzącego samodzielnie przedsiębiorstwo - część II 

Podstawowe cele przeznaczenia zysku (sposoby dysponowania, w tym akumulacja na fundusz, inwestycje z zysku).

Zasadniczo można wyróżnić podział na cztery podstawowe części według kierunków zadysponowania:
- pokrycie podatku dochodowego i innych publicznoprawnych obciążeń zysku,
- przeznaczenie zysku na cele wewnętrzne spółki,
- przeznaczenie zysku na dywidendę,
- przeznaczenie zysku na inne cele (nie przysparzające ani spółce, ani wspólnikom), w tym w ramach akcji charytatywnej czy też jak to się teraz określa „społecznej odpowiedzialności biznesu”.

W ramach decydowania szczegółowego o przeznaczeniu oznaczonych kwot w ramach powyższego podziału, można wyróżnić:

a. przeznaczenie na cele wewnętrzne:
- odłożenie zysku nie rozdzielonego, zatrzymanie do przyszłego zadysponowania,
- zadysponowanie zgodnie z postanowieniami statutu (umowy) na kapitały lub fundusze istniejące,
- utworzenie rezerw (funduszy) w tym celowych,
- umorzenia udziałów, zwrot wkładów, wycofanie kapitału,
- pokrycie kosztów i reprezentacji zgromadzenia i innych finansowanych wprost z zysku,
- podwyższenie kapitału, emisja udziałów gratisowych.

b. przeznaczenie zysku na dywidendę (dala wspólników, przedsiębiorcy):
- wypłaty dywidend zaległych (gwarantowanych),
- naliczenie dywidend uprzywilejowanych bieżących,
- rozdział dywidend zwykłych,
- dywidenda na świadectwa założycielskie.

c. przeznaczenie na inne cele:
- sponsoring, darowizny promocyjne,
- darowizny charytatywne,
- ofiarność publiczna,
- premie i wynagrodzenia z zysku.

Z punktu widzenia form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa, odpowiednio ustawodawca przewidział różne tryby dysponowania zyskiem; i tak:
- dla sp.cyw. – art. art. 867, 868, 871 par. 2, 875 par. 3 k.c., art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dla sp. j. – art. art. 51, 52, 53, 65 par. 5, 82 par. 2 k.s.h. i art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dla sp. kom. – art. art. 112 par. 4, 123 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla sp. kom.akc. – art. art. 146 par. 2 i 3, 147, art. 45, art. 49 ustawy o rachunkowości,
- dla sp. partn. – art. 51, 52, 53, 65 par. 5, 82 par. 2 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h. i art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- dla sp. z o.o. – art. art. 191-198 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla sp. akc. – art. art. 347-351 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla jednoosobowego przedsiębiorcy – art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrębnym zagadnieniem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy partycypuje w większym przedsięwzięciu jako wspólnik. Takie przedsięwzięcie także może (ale nie musi) posiadać odrębnie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy.

Wówczas, przy użyciu instytucji zaliczki na poczet zysku możliwe jest stworzenie i operowanie zarachowanymi na jej poczet kwotami jako stanowiącymi źródło finansowania wspólnika – małego, mikro-przedsiębiorcy, partycypującego jako wspólnik w przedsięwzięciu o większych rozmiarach; co do zasady stosuje się wówczas odpowiednio przepisy dotyczące rozliczeń wspólników spółki cywilnej.

Zaliczki na poczet zysku jako dochód przedsiębiorcy

Możliwość pobierania przez wspólników w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet zysku za rok obrotowy dotyczy tak spółek osobowych, jak i kapitałowych.

Mimo że w przepisach dotyczących spółki jawnej brak jest regulacji analogicznej do regulacji zawartej w art. 194 i 195 k.s.h., określających zasady wypłaty wspólnikom spółki z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, możliwość taką dopuszcza, a w zasadzie potwierdza Sąd Najwyższy. W wyroku z 5 marca 2009 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że "w razie nieosiągnięcia zysku przez spółkę wspólnik, który za zgodą wszystkich pozostałych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na poczet udziału w zysku, nie ma obowiązku zwracać do kasy spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki; rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okresie obrachunkowym, w którym spółka osiągnie zysk" .
Przedsiębiorca jednoosobowy może pobierać zaliczkę na poczet zysku tak jak bieżące wynagrodzenie np. w okresach miesięcznych, sam decydując jaką część po opodatkowaniu dochodu pozostawi ostatecznie w swoim przedsiębiorstwie.

Zwraca uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2005 r. został uchylony art. 108 u.s.d.g., który stanowił o utracie statusu odpowiednio mikro-, małego czy średniego przedsiębiorcy, uprzywilejowanego w zakresie pomocy publicznej, w związku z tym, że jego udziałowcem była inna spółka, która również mogła legitymować się takim statusem . Przyczyną jego uchylenia była słuszna krytyka, ponieważ przepis ten stawiał polskich przedsiębiorców w mniej korzystnej sytuacji względem unijnych przedsiębiorców w przypadku korzystania z pomocy publicznej, zawężając grupę podmiotów, które mogły z tej pomocy korzystać (patrz art. 110 u.s.d.g.).

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.