Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zysk mikro i małego przedsiębiorcy - część II

Mikro Porady Prawne: Zysk u mikro i małego przedsiębiorcy prowadzącego samodzielnie przedsiębiorstwo - część II 

Podstawowe cele przeznaczenia zysku (sposoby dysponowania, w tym akumulacja na fundusz, inwestycje z zysku).

Zasadniczo można wyróżnić podział na cztery podstawowe części według kierunków zadysponowania:
- pokrycie podatku dochodowego i innych publicznoprawnych obciążeń zysku,
- przeznaczenie zysku na cele wewnętrzne spółki,
- przeznaczenie zysku na dywidendę,
- przeznaczenie zysku na inne cele (nie przysparzające ani spółce, ani wspólnikom), w tym w ramach akcji charytatywnej czy też jak to się teraz określa „społecznej odpowiedzialności biznesu”.

W ramach decydowania szczegółowego o przeznaczeniu oznaczonych kwot w ramach powyższego podziału, można wyróżnić:

a. przeznaczenie na cele wewnętrzne:
- odłożenie zysku nie rozdzielonego, zatrzymanie do przyszłego zadysponowania,
- zadysponowanie zgodnie z postanowieniami statutu (umowy) na kapitały lub fundusze istniejące,
- utworzenie rezerw (funduszy) w tym celowych,
- umorzenia udziałów, zwrot wkładów, wycofanie kapitału,
- pokrycie kosztów i reprezentacji zgromadzenia i innych finansowanych wprost z zysku,
- podwyższenie kapitału, emisja udziałów gratisowych.

b. przeznaczenie zysku na dywidendę (dala wspólników, przedsiębiorcy):
- wypłaty dywidend zaległych (gwarantowanych),
- naliczenie dywidend uprzywilejowanych bieżących,
- rozdział dywidend zwykłych,
- dywidenda na świadectwa założycielskie.

c. przeznaczenie na inne cele:
- sponsoring, darowizny promocyjne,
- darowizny charytatywne,
- ofiarność publiczna,
- premie i wynagrodzenia z zysku.

Z punktu widzenia form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa, odpowiednio ustawodawca przewidział różne tryby dysponowania zyskiem; i tak:
- dla sp.cyw. – art. art. 867, 868, 871 par. 2, 875 par. 3 k.c., art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dla sp. j. – art. art. 51, 52, 53, 65 par. 5, 82 par. 2 k.s.h. i art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dla sp. kom. – art. art. 112 par. 4, 123 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla sp. kom.akc. – art. art. 146 par. 2 i 3, 147, art. 45, art. 49 ustawy o rachunkowości,
- dla sp. partn. – art. 51, 52, 53, 65 par. 5, 82 par. 2 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h. i art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- dla sp. z o.o. – art. art. 191-198 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla sp. akc. – art. art. 347-351 k.s.h., art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości,
- dla jednoosobowego przedsiębiorcy – art. 2 ustawy o rachunkowości, art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrębnym zagadnieniem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy partycypuje w większym przedsięwzięciu jako wspólnik. Takie przedsięwzięcie także może (ale nie musi) posiadać odrębnie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy.

Wówczas, przy użyciu instytucji zaliczki na poczet zysku możliwe jest stworzenie i operowanie zarachowanymi na jej poczet kwotami jako stanowiącymi źródło finansowania wspólnika – małego, mikro-przedsiębiorcy, partycypującego jako wspólnik w przedsięwzięciu o większych rozmiarach; co do zasady stosuje się wówczas odpowiednio przepisy dotyczące rozliczeń wspólników spółki cywilnej.

Zaliczki na poczet zysku jako dochód przedsiębiorcy

Możliwość pobierania przez wspólników w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet zysku za rok obrotowy dotyczy tak spółek osobowych, jak i kapitałowych.

Mimo że w przepisach dotyczących spółki jawnej brak jest regulacji analogicznej do regulacji zawartej w art. 194 i 195 k.s.h., określających zasady wypłaty wspólnikom spółki z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, możliwość taką dopuszcza, a w zasadzie potwierdza Sąd Najwyższy. W wyroku z 5 marca 2009 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że "w razie nieosiągnięcia zysku przez spółkę wspólnik, który za zgodą wszystkich pozostałych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na poczet udziału w zysku, nie ma obowiązku zwracać do kasy spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki; rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okresie obrachunkowym, w którym spółka osiągnie zysk" .
Przedsiębiorca jednoosobowy może pobierać zaliczkę na poczet zysku tak jak bieżące wynagrodzenie np. w okresach miesięcznych, sam decydując jaką część po opodatkowaniu dochodu pozostawi ostatecznie w swoim przedsiębiorstwie.

Zwraca uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2005 r. został uchylony art. 108 u.s.d.g., który stanowił o utracie statusu odpowiednio mikro-, małego czy średniego przedsiębiorcy, uprzywilejowanego w zakresie pomocy publicznej, w związku z tym, że jego udziałowcem była inna spółka, która również mogła legitymować się takim statusem . Przyczyną jego uchylenia była słuszna krytyka, ponieważ przepis ten stawiał polskich przedsiębiorców w mniej korzystnej sytuacji względem unijnych przedsiębiorców w przypadku korzystania z pomocy publicznej, zawężając grupę podmiotów, które mogły z tej pomocy korzystać (patrz art. 110 u.s.d.g.).

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.