Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zysk mikro i małego przedsiębiorcy - część I

Mikro Porady Prawne: Zysk u mikro i małego przedsiębiorcy prowadzącego samodzielnie przedsiębiorstwo.

Zysk jako podstawowe źródło finansowania

Finansowanie wewnętrzne (samofinansowanie) poprzez zysk (nie rozdzielony lub zakumulowany na funduszach) jest traktowane jako podstawowe źródło finansowania gwarantujące rozwój przedsiębiorstwa i osiąganie określonych korzyści właścicieli. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw są to zwykle środki właściciela firmy, inwestowane w działalność w momencie jej zakładania (kapitał podstawowy, zakładowy) oraz środki wypracowane przez firmę w trakcie jej funkcjonowania, a więc właśnie zysk. Za wewnętrzne źródła finansowania można uznać wszystkie sposoby finansowania, które nie angażują kapitału osób trzecich (wyłączając właścicieli przedsiębiorstwa).

Źródła powiększania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie można zasadniczo podzielić na:

a. źródła wewnętrzne, do których zalicza się m.in.:
- zysk netto,
- odpisy amortyzacyjne,

b. źródła zewnętrzne, do których zalicza się m.in.:
- dopłaty wspólników,
- poszukiwanie nowych wspólników/inwestora.

Z kolei spośród źródeł powiększania kapitałów obcych w przedsiębiorstwie można wymienić:

a.kapitały długoterminowe, w tym m.in. takie instrumenty jak:
- bankowe kredyty długoterminowe,
- dotacje i subwencji,
- środki z funduszy pomocowych,

b.kapitały krótkoterminowe, w tym m.in. takie instrumenty jak:
- bankowe kredyty krótkoterminowe,
- środki dostawców/kredyt kupiecki/płatność odroczona,
- pożyczki z sektora pozabankowego.

W przeciwieństwie do kapitału obcego, zysk jako kategoria kapitału własnego jest powierzony przedsiębiorstwu przez właściciela/li bez terminu zwrotu (kapitał jest pozostawiony do dyspozycji przez wierzyciela/li tylko na określony czas, po upływie którego ma być wypłacony). Zysk może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu (patrz poniżej pkt 4), podczas gdy kapitał obcy może być użyty wyłącznie zgodnie z celem uzgodnionym z wierzycielem. Użycie zysku nie pociąga za sobą dodatkowego kosztu, w przeciwieństwie do kapitału obcego, który obciążony jest kosztami finansowymi (np. odsetki). Zwraca także uwagę, że kapitał obcy pociąga za sobą konieczność udzielenia wierzycielowi prawa do kontroli firmy lub zabezpieczenia na majątku, aby mógł on ustalić wielkość ryzyka związanego z finansowaniem przedsiębiorstwa, a tym samym jego kosztu/ceny.

Zasady ustalania zysku

Trzeba mieć na uwadze, że w spółkach kapitałowych podziałowi podlega wynik finansowy netto. Natomiast w przypadku spółek osobowych (np. jawnych, partnerskich, komandytowych oraz u przedsiębiorców indywidualnych i w spółce cywilnej) - wynik finansowy brutto, który jest równy zyskowi netto. Jest to spowodowane faktem, iż spółki te i przedsiębiorca nie są podatnikami podatku dochodowego (CIT), a jedynie ich wspólnicy (PIT). Osiągnięty przez spółki osobowe zysk jest już bowiem opodatkowany przez wspólników indywidualnie, w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Tak więc finansowanie zyskiem własnym jest finansowaniem zyskiem po opodatkowaniu. 

Można wskazać na generalne zasady rządzące ustalaniem zysku i jego przeznaczeniem:

  • zysk musi wynikać z bilansu zamknięcia roku obrotowego,
  • zysk może być ustalony jako nadwyżka po pokryciu wszystkich długów i ciężarów, utworzeniu rezerw na podniesione roszczenia, kwoty sporne i.t.p.,
  • w spółkach osobowych zysk wykazywany jest w bilansie bez uwzględniania podatku dochodowego, - w spółce z o.o., w przeciwieństwie do akcyjnej, prawo swobodnego dysponowania zyskiem, a więc decydowania o pozostawieniu w spółce przysługuje wspólnikom tylko wtedy, gdy statut wyraźnie tak postanawia,
  • kapitały i fundusze w spółkach muszą być tworzone statutem (umową) lub na jego podstawie uchwałą zgromadzenia zanim na ich dobro dokona się odpisów bądź zadysponowania zyskiem,
  • umowa spółki osobowej może wprowadzić inne zasady i różny udział w zyskach i stratach, a nawet całkowicie wyłączyć wspólnika od udziału w stratach,
  • umowa spółki z o.o. musi przewidywać dopuszczalność kierunków zadysponowania zyskiem, a spółki akcyjnej może ograniczać swobodę dysponowania,
  • w spółce osobowej nie przewiduje się obowiązku "generalnego" pokrywania straty spółki; jej pokrycie następuje bądź przez wpłaty wspólników do spółki, bądź przez przeznaczenie zysku w kolejnych latach na wyrównanie pierwotnego kapitału własnego,
  • umorzenia udziałów (akcji) z zysku można dokonać, o ile statut lub umowa to przewiduje,
  • pod postacią zysku nie można wypłacać wkładów wspólników (spieniężenie, z przeszacowań i t.p.), jest to możliwe tylko przez obniżenie kapitału, a w spółce osobowej i u przedsiębiorcy można,
  • na inne cele (na rzecz osób trzecich) zysk może być przeznaczony tylko, o ile to przewiduje umowa bądź w niej wyraźnie dano prawo pełnej swobody w dysponowaniu zyskiem zgromadzeniu wspólników, aczkolwiek w spółkach osobowych i u przedsiębiorcy będzie to darowizna dokonywana przez poszczególne osoby i rozliczana z zysku przed opodatkowaniem w granicach określonych PIT.
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.