Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Ewidencja u przedsiębiorcy powierzonych mu materiałów przez zleceniodawcę

Przedsiębiorcy wykonujący w ramach swojej działalności gospodarczej usługi często wykonują je z materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę. 

Zasadniczo podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek rejestrowania w niej każdego zdarzenia mającego wpływ na przychody i koszty firmy.
Jednakże zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj.: Dz. u z 2014 poz. 1037 z póź. zm.), materiał powierzony przez zleceniodawcę nie podlega ewidencji w księdze podatkowej.

Przepis ten zawiera jednak ostrzeżenie, że jeżeli podatnik nie będzie mógł przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został kupiony bez udokumentowania. To oznacza, że w przypadku kontroli przeprowadzonej przez pracowników urzędu skarbowego w siedzibie firmy i stwierdzenia, że na stanie znajdują się materiały, których pochodzenia podatnik nie potrafi udokumentować, podatnikowi będzie postawiony zarzut nierzetelnego prowadzenia księgi podatkowej (§ 11 ust. 2 ww. rozporządzenia).

WAŻNE: Materiał powierzony przez Zleceniodawcę nie podlega ewidencji w księdze podatkowej prowadzonej przez zleceniobiorcę. U Zleceniodawcy, jeżeli nie jest przedsiębiorcą prowadzącym księgi rachunkowe i nie wynikają uwarunkowania z umów ubezpieczenia majątkowego lub z umowy z dostawcą materiału nie wystąpi obowiązek uwzględnienia w księgach takiego przekazania.

Przepisy rozporządzenia nie zawierają wzoru dokumentu, który mógłby potwierdzać pochodzenie powierzonego materiału. Dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie dokumentu (protokołu przyjęcia lub dowodu pz – przyjęcia materiału na stan magazynu, o ile przedsiębiorca prowadzi magazyn) zawierającego:

● dane osoby zlecającej usługę, tj. imię i nazwisko, adres lub numer telefonu (czasami może być konieczne potwierdzenie powierzenia materiału – np. w przypadku kontroli w firmie)dane określające zleceniodawcę,

● datę przyjęcia materiału,

● rodzaj i ilość materiału,

● krótki opis materiału,

podpis podatnika lub osoby przyjmującej materiał,
● podpis osoby przekazującej materiał.


W ten sposób przedsiębiorca lub osoba odpowiedzialna materialnie przyjmująca materiał może obronić się przed zarzutem, że materiał jest jego własnością.
Powyższe uzasadnia postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu w dniu 2005.03.31 : PF-2/415/4/05 ......”

Podatnik winien posiadać dowód zakupu na towar będący w jego posiadaniu. Odstępstwem od powyższego jest sytuacja , gdy podatnik dysponował będzie materiałem powierzonym. Jednakże w takim przypadku winien wykazać, iż przedmiotowy towar, nie jest towarem przez niego zakupionym a powierzonym. W przeciwnym wypadku należałoby uznać, iż towar został zakupiony przez podatnika bez udokumentowania .... Ustne potwierdzenie przyjęcia towaru nie jest wystarczającym dowodem dokumentującym fakt zajścia zdarzenia. Zatem w każdym z przypadków winno być ono potwierdzone w formie pisemnej. Jedną z form udokumentowania przyjęcia towaru od kontrahenta może być pisemne oświadczenie stron powierzenia i przyjęcia materiału lub części celem wykonania usługi.
W przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się, że podatnik kupił materiał, ale nie posiada dowodu zakupu.

Trzeba również pamiętać, iż niezależnie od przyczyn leżących po stronie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów, rozchodów lub ewidencji dla potrzeb podatków, to istnieją obowiązki prowadzenia ewidencji, wynikające choćby z umów ubezpieczeń majątkowych od zdarzeń losowych, kradzieży itp., a także związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników, umowami o wspólnej odpowiedzialności materialnej, pwierzeniami mienia, z obowiązkiem wyliczenia się, a w niektórych przypadkach wynikających z obowiązków sanitarno-epidemilogicznych, przeciwpożarowych.


Ewidencja przychodu

W razie przyjęcia do zakładu materiałów powierzonych na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek ewidencjonowania tego faktu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z zastosowaniem powyższych uwag odnośnie innych obowiązków ewidencjonowania. Jedynym obowiązkiem podatnika jest zapisanie kwoty osiągniętego przychodu w kolumnie 7 “Wartość sprzedanych usług” oraz zaksięgowanie w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" związane z prowadzoną działalnością.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.