Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Strategie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym wypadkowe, chorobowe, są w pewnych zakresach obligatoryjne, a w pewnych fakultatywne. Również wybierając formę zatrudnienia przedsiębiorca kieruje się czasami wielkością i zakresem ubezpieczeń, których musi dokonać na rzecz lub w imieniu zatrudnianych. Przewodnik w tym zakresie znajdziesz w tej instrukcji.

1.    Mikro i mały przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą i prowadząc ją sam, jak również w przypadku, gdy przy jej wykonywaniu posługuje się innymi osobami, np. zatrudnia pracowników, zawiera umowy zlecenia itp. musi pamiętać o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych oraz obowiązkach z tym związanymi. Największą uwagę należy zwrócić na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ wiążą się one z obowiązkami po stronie mikro i małego przedsiębiorcy, takimi jak zgłoszenie siebie jako płatnika składek, zgłoszenie pracownika lub zleceniobiorcy jako osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem, wyliczanie, pobieranie i opłacanie właściwych składek, jak również prowadzenie i comiesięczne wysyłanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych.

2.    Wybierając formę zatrudniania współpracowników przedsiębiorca powinien być świadomy, iż w niektórych przypadkach, w zależności od formy, nie będzie musiał tych składek rozliczać i odprowadzać, co będzie się oczywiście wiązało z mniejszymi kosztami prowadzonej działalności (np. w przypadku zatrudnienia pracownika przez dwóch pracodawców, czy w przypadku niektórych osób uczących się).

3.    Dodatkowo przedsiębiorca, w przypadku gdy zatrudnia pracowników, powinien rozważyć zawarcie dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i umowy  dobrowolnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla swoich pracowników. Taki pakiet dla pracowników niesie ze sobą określone korzyści. Przede wszystkim przedsiębiorca może „wrzucić” opłaty abonamentowe w koszty prowadzenia działalności. Ponadto ubezpieczenia takie standardowo pokrywają koszty zakresu niezbędnych badań z medycyny pracy. Zawarcie umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ma również inne zalety, np. chory pracownik unika kolejek w państwowych placówkach, co wiąże się z oszczędnością czasu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne stanowi również czynnik, który zwiększa konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy, bo standardowo wiąże się to również z możliwością objęcia ubezpieczeniem po preferencyjnych cenach członków rodziny pracownika.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społecznie

4.    Wobec wielu obowiązków i złożonej problematyki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, poniżej zostały wybrane i zasygnalizowane kluczowe problemy i ustawowe obowiązki, z jakimi może się spotkać mikro i mały przedsiębiorca.

5.    System ubezpieczeń społecznych w Polsce opiera się na Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe (tj. ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa) oraz ubezpieczenie wypadkowe (tj.ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotnym jest, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
- pracownikami,
- osobami wykonującymi pracę nakładczą,
- osobami wykonującymi pracę na podstawie Umowy agencyjnej lub Umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (tzw. „zleceniobiorcy” oraz osobami z nimi współpracującymi);
- osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

6.    Powyższa zasada ma jednak wyjątki. Dotyczą one osób, które wykonują pracę na podstawie Umowy agencyjnej lub Umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Wówczas osoby takie nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.