Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co powinieneś wiedzieć: sprzedaż w sieci nie wymaga kas rejestrujących

Podatnik może zwolnić się z obowiązku ewidencji obrotu kasą rejestrującą, otrzymując wpłatę na własny rachunek bankowy i posiadając dokumentacje wskazującą kogo i jakiej transakcji dotyczy wpłata.

Przedsiębiorco!
Podatnik, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą poprzez sprzedaż produktów w postaci między innymi kursów, szkoleń on-line, książek w postaci elektronicznej, nagrań video w sieci, w określonej sytuacji dokumentowania oraz wpłat na rachunek bankowy nie musi prowadzić kasy rejestrującej.

Produkty nie będące przedmiotami materialnymi, a istniejącymi w „wirtualnej/internetowej” rzeczywistości nie są towarami w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j Dz.U.2016.710), gdyż towarami mogą być wyłącznie przedmioty materialne.

Zgodnie z art.2 ustęp.6 Ustawy: za towary uważa się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Produkty w postaci elektronicznej nie mają formy fizycznej, w związku z powyższym, sprzedaż produktów w postaci elektronicznej traktowana jest jako świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorcę sprzedającego produkty niematerialne, który nie chce prowadzić kas rejestrujących sprzedaż musi jednak spełniać warunek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, która wskazuje osobowe dane zamawiającego łączące go z konkretną wpłatą i transakcją.

Najczęściej po uiszczeniu wpłaty na podany rachunek, nabywca na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje wiadomość wskazującą adres strony internetowej, na której można pobrać bądź obejrzeć kupiony przedmiot, lub otrzyma np. materiały szkoleniowe e-mail. Taką sytuacje osiągniemy w chwili w której nabywca składając zamówienie podał swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), a złożone przez niego zamówienie posiada swój indywidualnie numer identyfikujący.

Płatności internetowe wykonane przez nabywcę dokonane są poprzez jeden lub kilka wskazanych systemów płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, gdzie następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez nabywcę kwotę na rachunek przedsiębiorcy, również za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy. Płatności muszą być dokonane jedynie drogą on-line i nie ma możliwości płatności gotówką w sklepie.

Po zastosowaniu wyżej określonych przesłanek przedsiębiorca musi posiadać i przechowywać szczegółową dokumentacje wpłaty i zamówienia, a w szczególności:

  • datę transakcji,

  • numer transakcji,

  • kwotę operacji,

  • pobraną prowizja,

  • saldo po operacji,

  • opisu transakcji (wskazanie numeru zamówienia nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

Po zastosowaniu powyżej opisanych kryteriów zastosowanie znajdują przepisy wskazane w 38 załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), zwanego dalej "Rozporządzeniem" zgodnie z którym zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są osoby świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W związku z powyższym przedsiębiorca jest w zakresie dokonywania wyżej opisanych transakcji zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 38 załącznika do Rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 wyżej opisani przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak aktualnie niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

 

Podstawa prawna:

  • Izba Skarbowa w Łodzi dokonała w dniu 18 kwietnia 2016 r., interpretacji nr.1061-IPTIPP3.4512.103.201.1MKj.

  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j Dz.U.2016.710),

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544).

 

Stan prawny na dzień: 11. 10. 2016 r. 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.