Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co powinieneś wiedzieć: sprzedaż w sieci nie wymaga kas rejestrujących

Podatnik może zwolnić się z obowiązku ewidencji obrotu kasą rejestrującą, otrzymując wpłatę na własny rachunek bankowy i posiadając dokumentacje wskazującą kogo i jakiej transakcji dotyczy wpłata.

Przedsiębiorco!
Podatnik, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą poprzez sprzedaż produktów w postaci między innymi kursów, szkoleń on-line, książek w postaci elektronicznej, nagrań video w sieci, w określonej sytuacji dokumentowania oraz wpłat na rachunek bankowy nie musi prowadzić kasy rejestrującej.

Produkty nie będące przedmiotami materialnymi, a istniejącymi w „wirtualnej/internetowej” rzeczywistości nie są towarami w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j Dz.U.2016.710), gdyż towarami mogą być wyłącznie przedmioty materialne.

Zgodnie z art.2 ustęp.6 Ustawy: za towary uważa się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Produkty w postaci elektronicznej nie mają formy fizycznej, w związku z powyższym, sprzedaż produktów w postaci elektronicznej traktowana jest jako świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorcę sprzedającego produkty niematerialne, który nie chce prowadzić kas rejestrujących sprzedaż musi jednak spełniać warunek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, która wskazuje osobowe dane zamawiającego łączące go z konkretną wpłatą i transakcją.

Najczęściej po uiszczeniu wpłaty na podany rachunek, nabywca na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje wiadomość wskazującą adres strony internetowej, na której można pobrać bądź obejrzeć kupiony przedmiot, lub otrzyma np. materiały szkoleniowe e-mail. Taką sytuacje osiągniemy w chwili w której nabywca składając zamówienie podał swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), a złożone przez niego zamówienie posiada swój indywidualnie numer identyfikujący.

Płatności internetowe wykonane przez nabywcę dokonane są poprzez jeden lub kilka wskazanych systemów płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, gdzie następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez nabywcę kwotę na rachunek przedsiębiorcy, również za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy. Płatności muszą być dokonane jedynie drogą on-line i nie ma możliwości płatności gotówką w sklepie.

Po zastosowaniu wyżej określonych przesłanek przedsiębiorca musi posiadać i przechowywać szczegółową dokumentacje wpłaty i zamówienia, a w szczególności:

  • datę transakcji,

  • numer transakcji,

  • kwotę operacji,

  • pobraną prowizja,

  • saldo po operacji,

  • opisu transakcji (wskazanie numeru zamówienia nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

Po zastosowaniu powyżej opisanych kryteriów zastosowanie znajdują przepisy wskazane w 38 załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), zwanego dalej "Rozporządzeniem" zgodnie z którym zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są osoby świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W związku z powyższym przedsiębiorca jest w zakresie dokonywania wyżej opisanych transakcji zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 38 załącznika do Rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 wyżej opisani przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak aktualnie niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

 

Podstawa prawna:

  • Izba Skarbowa w Łodzi dokonała w dniu 18 kwietnia 2016 r., interpretacji nr.1061-IPTIPP3.4512.103.201.1MKj.

  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j Dz.U.2016.710),

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544).

 

Stan prawny na dzień: 11. 10. 2016 r. 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.