Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Przedsiębiorca a ZUS

Czy wystarczy samo zaprzestanie działalności gospodarczej i wyrejestrowanie z ZUS, aby organ ten nie mógł domagać się zapłaty składek od przedsiębiorcy.

W niniejszym przykładzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego sygn. I UK 156/11 z dnia 18 listopada 2011r.1, możecie Państwo poznać sytuacje dotyczące przedsiębiorcy, który pracuje sezonowo, realizuje projekty na zamówienie, mając dłuższe przerwy wykonywaniu działalności. Niewątpliwą wadą prowadzenia własnej działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach jest czas, gdy brakuje nowych zleceń. W niektórych dziedzinach działalność przedsiębiorców ma natomiast charakter sezonowy, oraz można ją wykonywać w czasie kilku miesięcy w ciągu roku. Mimo braku przychodów przedsiębiorca boryka się z problemem opłacenia składek do ZUS, które dla wielu z nich stanowią znaczne obciążenie. 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego:

Wystarczy samo zaprzestanie działalności gospodarczej i wyrejestrowanie z ZUS, aby Organ ten nie mógł żądać zapłaty składek od przedsiębiorcy.

Okoliczności sporu:

Przedsiębiorca świadczył usługi sezonowe (usługi dla rolnictwa), które można wykonywać wyłącznie latem. W celu uchylenia się od obowiązku opłacania składek na czas przestoju, kiedy nie wykonywał faktycznie działalności oraz nie osiągał przychodów wyrejestrowywał się z ZUS. Pracownicy z ZUS-u uznali taką praktykę za niedopuszczalną i niezgodną z obowiązującymi regulacjami, a także domagali się spłaty, zaległych ich zdaniem należności. Natomiast tak Sąd Okręgowy jak i Apelacyjny wydały przychylne dla przedsiębiorcy orzeczenia, jednak ZUS nie uznał takiego rozwiązania i sprawa trafiła  przed Sąd Najwyższy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 (Dz.U. z 2016 poz. 963)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, 646)

Na podstawie art. 13 pkt 4 tej ustawy2, obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne zaczyna się z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa do dnia zaprzestania jej wykonywania. Obowiązek ten więc nie występuje w czasie zawieszenia działalności na podstawie art. 22 Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Według Sądu, formalne zawieszenie działalności gospodarczej nie może być jedyną oraz ostateczną przesłanką do uniknięcia opłacania składek do ZUS. Samo złożenie wniosku o zawieszenie działalności nie stanowi jedynej podstawy do zaprzestania uiszczania składek do ZUS.

Wyrok ma ogromne znaczenie dla wielu przedsiębiorców, którzy nieformalnie zawieszali swoją działalność przed 20 września 2008 r., gdy w przepisach prawa ujawniła się taka możliwość, a także dla przedsiębiorców prowadzących obecnie firmy oraz osób, które złożyły wniosek o zawieszenie. Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że podstawa do objęcia przedsiębiorcy obowiązkiem zapłaty składek ZUS jest fakt wykonywania bądź niewykonywania działalności gospodarczej. Przed 20 września 2008 roku, przepisy nie przewidywały możliwości zawieszania działalności. 

Obecnie sposób postępowania prezentuje się w taki sposób, iż w razie zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę urząd gminy zawiadamia ZUS o obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych. Wtedy przedsiębiorca nie musi osobno załatwiać spraw formalnych w oddziale Zakładu. Inaczej wygląda sytuacja, w której przedsiębiorca decyduje się zakończy działalność, ponieważ jest zobligowany do udania się do ZUS i złożenia druku ZWUA. Bardzo często ma miejsce sytuacja w której w późniejszym czasie okazuje się, iż przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku jakim jest wyrejestrowanie firmy z ewidencji. ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające i ma prawo nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku zapłaty składek. 

ZUS powiadamiał wówczas osoby które wykonywały działalność gospodarczą o możliwości czasowego zaprzestania jej prowadzenia natomiast obecnie żąda od tych osób spłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za ten okres. Wskazane na początku orzeczenie Sądu Najwyższego powinno zapobiegać nieporozumieniom pomiędzy przedsiębiorcami, a organami ZUS pod warunkiem że przedsiębiorca wyrejestruje się z ZUS, składając druk ZWUA.

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.