Otwórz

Uwaga 3 - Potrącenie z art. 498 kodeksu cywilnego a zarzut potrącenia

Od potrącenia jako dokonanej pomiędzy wzajemnymi wierzycielami czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący czynnością procesową. Zarzut potrącenia polega na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Zarzut ten jest formą zaspokojenia roszczenia zrównaną w skutkach z powództwem. Nie ma natomiast przeszkód, aby oświadczenie o potrąceniu w znaczeniu jw. materialnoprawnym zostało złożone w toku procesu - możliwość potrącenia wierzytelności nie jest bowiem ograniczona w czasie ani nie ma na to wpływu toczący się proces. Jednakże samo zgłoszenie potrącenia w formie zarzutu procesowego nie oznacza, że zachodzą przesłanki określone w art. 498 Kodeksu cywilnego. To sąd orzekający w sprawie ocenia - w oparciu o całokształt materiału dowodowego - czy strona powołująca się na potrącenie wykazała, że oświadczenie o potrąceniu zostało złożone skutecznie i tym samym spowodowało wcześniejsze lub w toku procesu umorzenie dochodzonej przez powoda wierzytelności.

 

Możesz nam pomagać wspierać Mikro Firmy

Masz wybór jak nam pomagać:

Możesz przekazać ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

Możesz Odliczać Darowiznę od Podatku:

  • do 6% dochodu - osoby fizyczne
  • do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line: